ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

 

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ needੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਪੈਸਾ

For financial difficulties, support and guidance is available to help with managing debt and accessing benefits. Check out these links and resources to further support services: 

 • Citizens Advice: Provides free, confidential, and impartial advice on a range of issues including money, debt and benefits. 

Find your local Citizens Advice here: https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/contact-us/ 

 • Help To Claim Service: Provides free independent support and guidance to individuals applying for Universal Credit with the early stages of your Universal Credit claim 

Link: https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/help-to-claim/ 

 • Derby Law Centre: Offers free legal advice and support to individuals who need help with a range of issues, including housing, employment, debt, and welfare benefits in Derby City. 

Link: http://www.thederbylawcentre.co.uk/default.asp 

 • Derbyshire Law Centre: Offers free legal advice and support to individuals who need help with a range of issues, including housing, employment, debt, and welfare benefits across Derbyshire. 

Link: https://derbyshirelawcentre.org.uk/ 

 • Turn2Us: Provides a range of support services to individuals who are struggling financially, including a benefits calculator, grants search tool, and information and advice on accessing financial assistance. 

Link: https://www.turn2us.org.uk/Get-Support 

ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ

Support is available for those struggling with their mental health. Use the list of services below to access a range of available services such as helplines, counselling, and therapy services to receive the help you need. Note: In the case on an emergency crisis for yourself or another please call 999. 

 • Derbyshire Mental Health Helpline and Support Service: Provides free and confidential mental health advice and support to individuals who need help, including crisis support and access to specialist services. 

Link: https://www.derbyshirehealthcareft.nhs.uk/services/helpline-and-support-service 

 • Derbyshire Mind: Offers a range of support for mental health difficulties, including counselling, group therapy, and employment support. 

Link: http://www.derbyshiremind.org.uk/sources-of-help/ 

 • One Advocacy (Derby):  Provide free specialist one-to-one, issue-based advocacy services, helping individuals to understand and act upon their rights. 

Link: https://www.citizensadvicemidmercia.org.uk/advocacy/ 

 • Crisis Resolution and Home Treatment Teams: Provide intensive support and treatment to individuals experiencing a mental health crisis, These teams work to assess, treat, and support individuals in their own homes or other community settings.  

For contact details services across Derbyshire: 

Link: https://www.derbyshirehealthcareft.nhs.uk/services/mental-health-and-emotional-wellbeing/crisis-services 

 • Derbyshire “Help in a mental health crisis”: Provides round-the-clock mental health crisis support, including assessment, treatment, and guidance for individuals, family members, and carers and link to further support services. 

Link: https://www.derbyshirehealthcareft.nhs.uk/getting-help/help-mental-health-crisis 

 • Samaritans: Provide a confidential space for individuals to talk through their feelings and offer non-judgmental support, 24/7 – 365 days a year. 

Link:  https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/ 

 • Give Us a Shout: is a free 24/7 mental health support service, providing confidential support via text messaging for anyone in crisis in the UK. 

Link: https://giveusashout.org/ 

 • MIND: Mind provides a range of confidential helplines offering information and support for individuals experiencing mental health issues. 

Link: https://www.mind.org.uk/ 

LQBTQ +

ASPECTS (ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ Autਟਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਜਰਸ ਵਿਅਕਤੀ) ਇੱਕ 16+ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ' ਏਐਸਪੀਈਸੀਐੱਸ ਯੂਕੇ Autਟਿਜ਼ਮ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿQ + ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ 'ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਡਾਨ ਕਾਨ ਐਮਏ, ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 0345 3 30 30 30 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

http://lgbt.foundation/

ਸਿਹਤ

If you believe you may have autistic spectrum condition or want to learn more about autism and managing your health, the NHS has a page dedicated to autism and all the advice you need to ensure your health is kept in check and that you have the knowledge and support you require. Just click the link below to explore the information and advice they offer:

https://www.nhs.uk/conditions/autism/

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

https://www.autism.org.uk/about/health.aspx

ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੀਮ DHCFT
https://www.derbyshirehealthcareft.nhs.uk/services/learning-disabilities

ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

Autਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ has a really useful page of advice and tips about seeking employment if you’re an autistic individual. They also have links to other, more specific, initiatives that seek to help people with neurodevelopmental conditions enter the workplace. Just click the link below: 

https://www.ambitiousaboutautism.org.uk/understanding-autism/independence/employment 

ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂ.ਕੇ.ਦੇ ਐੱਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 

https://www.disabilityrightsuk.org/access-work 

If you are an employer who wants to learn more about autism and supporting employees with autism, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ produce a handy booklet, packed full of important information relating to autism and employment – such as making reasonable adjustments. Click the link below to download this booklet: 

https://www.derbyshire.gov.uk/site-elements/documents/pdf/social-health/adult-care-and-wellbeing/disability-support/autism/understanding-autism-employment.pdf 

Autਟਿਜ਼ਮ ਪਲੱਸ seeks to increase the confidence and employability skills of autistic people and deliver a range of programmes and interventions to support autistic adults, those with learning difficulties, mental health conditions and related conditions gaining valuable and effective employment. Their services are tailored to meet individual needs and focus on providing support to help individuals overcome barriers and progress towards employment, education or further training. Their aim is to empower individuals to believe in themselves and to take control of their own futures, overcoming barriers and moving closer towards their goals. Click below to explore what they may be able to offer you: 

https://autismplus.co.uk/  

ਡੇਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਲ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਵੈਇੱਛੱਤੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਅਪੰਗਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ
 • ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਕਾਰਜ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੀਵੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿ for ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
 • ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ
 • ਮਾਲਕ ਅਪਾਹਜ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ: 

https://www.derbyshire.gov.uk/working-for-us/equal-opportunities/disability-employment-service/disability-employment-service.aspx

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

 ਕੀ ਤੁਸੀਂ someoneਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:
https://www.derbyshirecarers.co.uk/

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਬੀ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:
http://www.citizensadvicemidmercia.org.uk/carers/

ਹੋਰ ਡੇਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ 

Here is a list of local and national support services that can be helpful to neurodiverse individuals and their families. We encourage you to explore these links and find the services that best meet your needs. 

 • National Autistic Society: UK-wide charity supporting autistic individuals and their families with helpline, forums, and branches.  

Link – https://www.autism.org.uk/ 

 • Autism East Midlands: Charity providing autism support and training in the East Midlands region.  

Link – https://www.autismeastmidlands.org.uk/ 

 • Derbyshire Autism Services: Local charity providing services for families and autistic individuals in Derbyshire. 

Link – https://www.derbyshireautismservices.org/ 

 • Living Well With Autism: This service offers counselling and courses for autistic adults in Derby City and South Derbyshire.  

Link – http://www.livingwellwithautism.org.uk/ 

 • Autism & Neurodiversity Coaching: Promotes acceptance in the autism and neurodiverse community, offering services such as 1-2-1 coaching, group sessions, and support with diagnosis.  

Link – http://www.autismandneurodiversitycoaching.co.uk/ 

 • Autistica: A UK-based charity that funds research into autism and campaigns to improve understanding and acceptance of the condition. 

Link – https://www.autistica.org.uk/ 

 

 

Family and Relationships

Autistic individuals can often have difficulties when it comes to forming positive relationships and those who care for autistic individuals may often not know how best to support. Below are some links to services which can offer support to parents, and carers or autistic individuals are the topic of families and relationships. 

 • The Autism Information and Advice Service – Parent/Carer Awareness Course: Provides awareness and guidance to parents and carers of autistic individuals.  

Link: https://www.autisminformationservice.org.uk/parent-carer-training/ 

 • The Lighthouse: Provides support and advice to families with disabled children and young people in Derby, including information on services, equipment, and activities. 

Link – https://www.derby.gov.uk/health-and-social-care/disabilities/disabled-children-and-young-people-the-lighthouse/ 

 • Parent Carers Together CIC: A community interest company that provides information, support, and advocacy for parents and carers of children with additional needs in Derby, visit their Facebook page to get involved. 

Link – https://en-gb.facebook.com/derbycityparentcarerstogether/ 

 • Relate: Offers relationship counselling and support for individuals, couples, and families in Derby and beyond, visit their website to learn more. 

Link –  https://www.relate.org.uk/ 

 

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ EU, EAA ਜਾਂ ਸਵਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਡ ਮਰਸੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 01827 909101 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ 

The Derbyshire County Council community connector service can help autistic individuals and those with Learning Disabilities to better access the community around them. They offer a wide array of services, to find out more, see their brochure here: 

 https://www.derbyshire.gov.uk/site-elements/documents/pdf/social-health/adult-care-and-wellbeing/getting-out-and-about/community-connectors-service-information.pdf 

 

pa_INPanjabi